Algemeen beveiliging

In onze moderne samenleving beschouwen wij veiligheid als vanzelfsprekend. Winkelcentra, stations, de straat; haast overal waar mensen in Nederland komen, kunnen zij ervan uitgaan dat zij zich vrij en veilig kunnen verplaatsen. Zo’n groot goed hebben wij te danken aan de algemene beveiliging die uitgevoerd wordt door beveiligingsbedrijven zoals Boka Security.

Wij waken over uw eigendommen, gebouwen en mensen

Onze beveiligers en toezichthouders waken 24/7 over uw eigendommen, gebouwen en de mensen die zich op uw terrein bevinden. In wijken, winkelcentra, stations, andere gebouwen en gebieden in de openbare ruimte en in detentiecentra en zorginstellingen, treden zij preventief en corrigerend op. Zij communiceren met mensen in de omgeving en indien nodig spreken zij hen aan. 

Door hun alerte houding en door preventief toezicht te houden, signaleren zij tijdig problemen die zich voordoen en handelen deze meteen af zodat deze niet escaleren. Indien nodig, schakelen zij de hulp in van de politie, met wie wij nauw contact onderhouden. Onze aanwezigheid zorgt voor een prettig en veilig klimaat en bevordert het algehele gevoel van veiligheid.

Onze diensten

Wij voeren de volgende beveiligingsdiensten uit:

  • Toegangscontrole
  • Mobiele surveillance
  • Bewaking bouwterreinen
  • Brand- en sluitrondes uitvoeren
  • Winkelsurveillance
  • Cameratoezicht
  • Receptie en hostess diensten

Neem contact met ons op

Wilt u er zeker van zijn dat uw objecten veilig zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze algemene beveiligingsdiensten.

Boka Security

Voor uw veiligheid