Over Boka Security

Ieder mens heeft behoefte aan veiligheid. Vanuit veiligheid kan een mens voldoende functioneren en in haar of zijn primaire levensbehoeften voorzien. Dit heeft een positieve invloed op de omgeving en uiteindelijk ook op de samenleving en de economie. Helaas kent de wereld veel onveiligheid. Onderweg, op het werk en op straat, maar ook dichtbij in de directe leefomgeving doen zich gevaarlijke en levensbedreigende situaties voor. Zulke situaties kunnen leiden tot negatieve of zelfs ernstige gevolgen wanneer er niet adequaat op wordt gereageerd.

Boka Security werkt proactief aan een veilige samenleving waarin mensen veilig kunnen leven en werken, en zich veilig kunnen verplaatsen. Onze diensten zijn daarom vooral gericht op preventie. Wij bevorderen de veiligheid en nemen maatregelen die onveilige situaties voorkomen. Onze beveiligingsdiensten kenmerken zich door deskundigheid, ervaring en discretie. 

Vooral dit laatste vinden wij heel belangrijk. Onze beveiligers en veiligheidsdeskundigen voeren tactvol en zo onopvallend mogelijk hun werkzaamheden uit. Zodoende creëren zij niet alleen een veilige omgeving, maar zorgen zij er ook voor dat de mensen in die omgeving zich veilig voelen. Ook al merken mensen onze aanwezigheid niet altijd op of zijn zij niet op de hoogte van de potentiële risico’s in hun omgeving, kunnen zij erop vertrouwen dat zij veilig zijn. Wij garanderen de veiligheid en bezorgen een veilig gevoel.

Boka Security

Voor uw veiligheid

Luchtvaart beveiliging

De luchtvaart biedt een snelle manier van reizen en vrachtvervoer. De vraag is hoe veilig het is. De meest voor de hand liggende factoren die de veiligheid bepalen, zijn de staat van het vliegtuig en de capaciteiten van de piloten. Een minder opvallende maar net zo belangrijke factor is de aard van de passagiers, bagage en vracht die vervoerd worden. Hoe weet een luchtvaartmaatschappij of er geen passagiers of vracht aan boord zijn die een bedreiging vormen voor de veiligheid?

Veiligheid verzekerd

Met luchtvaartbeveiliging garandeert Boka Security de veiligheid van passagiers, bagage en vracht. Wij zorgen voor een correcte afhandeling van passagiers en hun bagage of goederen, en de controle en begeleiding van vracht. Dit doen wij snel en efficiënt. Zo ervaren passagiers en andere klanten van luchtvaartmaatschappijen zo min mogelijk hinder en zijn zij van hun veiligheid verzekerd.

Onze diensten

Onze luchtvaartbeveiliging bestaat uit de volgende diensten:

 • Controle van passagiers en handbagage
 • Toegangscontrole
 • Vrachtbeveiliging 
 • Personeelscontrole
 • Vracht/VUN begeleiding
 • Begeleiding van waardezendingen

Neem contact met ons op

Wilt u weten hoe wij voor de veiligheid van uw passagiers of vracht kunnen zorgen? Neem contact met ons op om onze oplossingen voor uw luchtvaartbeveiliging te bespreken.

Boka Security

Voor uw veiligheid

Socialeveiligheid

Veiligheid begint in de leefomgeving. Door onze aanpak van sociale veiligheid, zorgen wij niet alleen voor een veilige en leefbare buurt, maar ook voor een veilig gevoel bij de bewoners. Onze ervaren integrale veiligheidsdeskundigen bieden kennis en advies op maat voor elke veiligheidssituatie. Zij maken een gedegen probleemanalyse van uw specifieke situatie, en leveren een plan van aanpak. Aan de hand van dit plan herstellen onze straatcoaches en toezichthouders de orde en gaan mensen weer veilig over straat. 

Onze diensten

Dit zijn onze diensten op het gebied van sociale veiligheid:

 • Overlast door jeugd tegengaan
 • (Kleine) criminaliteit bestrijden
 • Vandalisme voorkomen en bestrijden
 • Overlast op schoolpleinen en in de directe omgeving van scholen tegengaan
 • Overlast in en in de buurt van wooncomplexen tegengaan

Neem contact met ons op

Wilt u dat de veiligheidssituatie in uw buurt direct en grondig wordt aangepakt? Neem contact met ons op. Wij bespreken graag een sociale veiligheidsoplossing op maat met u.

Boka Security

Voor uw veiligheid

Algemeen beveiliging

In onze moderne samenleving beschouwen wij veiligheid als vanzelfsprekend. Winkelcentra, stations, de straat; haast overal waar mensen in Nederland komen, kunnen zij ervan uitgaan dat zij zich vrij en veilig kunnen verplaatsen. Zo’n groot goed hebben wij te danken aan de algemene beveiliging die uitgevoerd wordt door beveiligingsbedrijven zoals Boka Security.

Wij waken over uw eigendommen, gebouwen en mensen

Onze beveiligers en toezichthouders waken 24/7 over uw eigendommen, gebouwen en de mensen die zich op uw terrein bevinden. In wijken, winkelcentra, stations, andere gebouwen en gebieden in de openbare ruimte en in detentiecentra en zorginstellingen, treden zij preventief en corrigerend op. Zij communiceren met mensen in de omgeving en indien nodig spreken zij hen aan. 

Door hun alerte houding en door preventief toezicht te houden, signaleren zij tijdig problemen die zich voordoen en handelen deze meteen af zodat deze niet escaleren. Indien nodig, schakelen zij de hulp in van de politie, met wie wij nauw contact onderhouden. Onze aanwezigheid zorgt voor een prettig en veilig klimaat en bevordert het algehele gevoel van veiligheid.

Onze diensten

Wij voeren de volgende beveiligingsdiensten uit:

 • Toegangscontrole
 • Mobiele surveillance
 • Bewaking bouwterreinen
 • Brand- en sluitrondes uitvoeren
 • Winkelsurveillance
 • Cameratoezicht
 • Receptie en hostess diensten

Neem contact met ons op

Wilt u er zeker van zijn dat uw objecten veilig zijn? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze algemene beveiligingsdiensten.

Boka Security

Voor uw veiligheid

Opleiding/ trainingen

Voor een succesvolle oplossing van uw beveiligingsproblematiek vertrouwen wij op de kennis en kunde van onze mensen. Naast de opleidingen die zij al gevolgd hebben, volgen al onze veiligheidsdeskundigen, beveiligers, straatcoaches en toezichthouders onze eigen interne opleidingen. Ter aanvulling volgen zij regelmatig trainingen die specifiek gericht zijn op hun takenpakket. Zo kunt u erop vertrouwen dat uw opdracht wordt uitgevoerd door ervaren en professionele personeel.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit van beveiliging in Nederland. Daarom leiden wij aspirant beveiligers op voor het beroepsdiploma Beveiliger op MBO-2 niveau. 

Wil jij beveiliger worden, zoek je een leuke stage, wil je snel gediplomeerd zijn en uitzicht op een baan? 

Neem gerust contact met ons op.

Boka Body Search Training

Vanuit onze ruime ervaring hebben wij een eigen fouilleer methodiek ontwikkeld. Deze vormt de basis voor een eigen training, genaamd: ‘Boka Body Search Training’. Hiermee trainen wij beveiligers die handmatig mensen fouilleren op luchthavens en festivals, en in horecagelegenheden.

Wilt u uw personeel laten opleiden?

Wilt u meer weten over de kennis en kunde van ons personeel? Of wilt u uw eigen personeel door ons laten opleiden en trainen? Neem gerust contact met ons op. Wij bespreken graag uw opleidingswensen met u.

Boka Security

Voor uw veiligheid